Giannis Antetokounmpo


2013 Select
Giannis Antetokounmpo #178
158
+29.23%
$4,749.00
2019 Optic
Giannis Antetokounmpo #2
179
+95.50%
$69.09
2013 Prestige
Giannis Antetokounmpo #175
1,157
-12.47%
$175.99
2013 Prizm
Giannis Antetokounmpo #290
stars
2,682
+11.63%
$1,674.50
2013 Hoops
Giannis Antetokounmpo #275
1,263
-2.44%
$250.00
2013 Select
Giannis Antetokounmpo #178
1,268
+16.02%
$910.77
2013 Hoops
Giannis Antetokounmpo #275
2,009
+17.42%
$658.42
2013 Prizm
Giannis Antetokounmpo #290
252
-5.28%
$2,400.00
2013 Pinnacle
Giannis Antetokounmpo #5
N/A
+9.88%
$89.00
2013 SP Authentic
Giannis Antetokounmpo #36
2,222
+19.47%
$259.99
2013 Prestige
Giannis Antetokounmpo #175
847
+8.74%
$410.00
2014 Prizm
Giannis Antetokounmpo #73
400
+17.65%
$100.00
2013 SP Authentic
Giannis Antetokounmpo #36
1,088
-11.22%
$99.00
2013 Prizm
Giannis Antetokounmpo #290
23
+1.28%
$5,600.00
2013 Prizm
Giannis Antetokounmpo #290
1,202
+11.97%
$655.00
2013 Hoops
Giannis Antetokounmpo #275
267
-27.57%
$398.39
2019 Donruss
Giannis Antetokounmpo #19
N/A
+9.03%
$61.00
2018 Revolution
Giannis Antetokounmpo #41
321
+1.88%
$62.14
2018 Panini
Giannis Antetokounmpo #GA
14
+1.94%
$975.00
2013 Panini
Giannis Antetokounmpo #194
486
-12.00%
$440.00
2013 Select
Giannis Antetokounmpo #178
158
+29.23%
$4,749.00
2019 Optic
Giannis Antetokounmpo #2
179
+95.50%
$69.09
2013 Prestige
Giannis Antetokounmpo #175
1,157
-12.47%
$175.99
2013 Prizm
Giannis Antetokounmpo #290
stars
2,682
+11.63%
$1,674.50
2013 Hoops
Giannis Antetokounmpo #275
1,263
-2.44%
$250.00
2013 Select
Giannis Antetokounmpo #178
1,268
+16.02%
$910.77
2013 Hoops
Giannis Antetokounmpo #275
2,009
+17.42%
$658.42
2013 Prizm
Giannis Antetokounmpo #290
252
-5.28%
$2,400.00
2013 Pinnacle
Giannis Antetokounmpo #5
N/A
+9.88%
$89.00
2013 SP Authentic
Giannis Antetokounmpo #36
2,222
+19.47%
$259.99
2013 Prestige
Giannis Antetokounmpo #175
847
+8.74%
$410.00
2014 Prizm
Giannis Antetokounmpo #73
400
+17.65%
$100.00
2013 SP Authentic
Giannis Antetokounmpo #36
1,088
-11.22%
$99.00
2013 Prizm
Giannis Antetokounmpo #290
23
+1.28%
$5,600.00
2013 Prizm
Giannis Antetokounmpo #290
1,202
+11.97%
$655.00
2013 Hoops
Giannis Antetokounmpo #275
267
-27.57%
$398.39
2019 Donruss
Giannis Antetokounmpo #19
N/A
+9.03%
$61.00
2018 Revolution
Giannis Antetokounmpo #41
321
+1.88%
$62.14
2018 Panini
Giannis Antetokounmpo #GA
14
+1.94%
$975.00
2013 Panini
Giannis Antetokounmpo #194
486
-12.00%
$440.00